"Sylwester na Winylach"

Regulamin

MINI MARATON

Uczestnictwo w Sylwester na Winylach jest możliwe tylko dla zarejestrowanych uczestników.
Liczba biletów dostępnych na wejściu jest ograniczona (dostępne będzie 10 biletów w cenie 350 zł)
Rejestracja na mini marathon może być dokonana zarówno w parach jak i solo.

Aby się zarejestrować prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na naszej stronie. Po otrzymaniu Twojej rejestracji automatyczne potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 24 godzin.

W ciągu kilku kolejnych dni (max 10 dni) otrzymasz e-mail, w którym zostaną załączone wszystkie dane dotyczące opłaty za udział w maratonie. Na zrealizowanie płatności uczestnik będzie miał 7 dni.

Uwaga! Dopiero zaksięgowanie przez nas Twojej wpłaty daje gwarancję udziału w mini maratonie. Jak tylko ją otrzymamy wyślemy wiadomość z potwierdzeniem, że Twoja rejestracja jest kompletna i zakończyła się pomyślnie.

Wszelkie koszty związane z dokonaniem opłat przelewem to znaczy koszty przewalutowania czy opłaty za dokonanie przelewu i każdych innych opłat związanych z przelewem ponosi uczestnik. Organizatorzy zwrócą się do uczestnika o wyrównanie wpłaty w przypadku otrzymania niższej kwoty niż tej wymienionej w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w minimaratonie opłata podlega zwrotowi, ale tylko w przypadku rezygnacji złożonej do 21.XII.2019. Po tym terminie zwrot wpłaty nie będzie już możliwy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do procesowania takiej zmiany przez 3 miesiące od momentu złożenia prośby o zwrot wpłaconej kwoty. Prawo do uczestnictwa w maratonie nie może zostać przeniesione na inną osobę. W nagłych przypadkach uczestnik może poprosić organizatorów o możliwość przeniesienia prawa do uczestnictwa na inną osobę.

Osoby nie będące uczestnikami mini maratonu nie mają prawa wejść na teren wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia osób spoza listy uczestników na miejscu, przy wejściu.
Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia tożsamości uczestnika dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

«Lista uczestników» będzie zamknięta 21.12.2019 (10 dni przed wydarzeniem).

 

POZOSTAŁE warunki

Milonga noworoczna „New Year Tango Party” 01.01.2019 jest w cenie pakietu i nie wymaga dodatkowej rejestracji. Bilety na wieczorna milongę dla osób nie posiadających wykupionego pakietu będą dostępne na wejściu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestnika w miejscach prowadzenia milong.

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

  • Wszelkie przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę http://milongawarszawska.pl/ dane (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez “Stowarzyszenie Milonga Warszawska” z siedzibą w Warszawie (02-616) przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 6/1, KRS: 0000786197 (dalej: “Stowarzyszenie”).
  • Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Stowarzyszenie.
  • Dane przekazane Stowarzyszeniu mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).
  • Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.
  • Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.